Velkommen til Odder lille Musikskole

Der undervises 14 gange i foråret 2019, dog ikke i uge 6, 7, 16 og 22. Undervisningen starter i uge 4.
Underviserne planlægger selv, i hvilke 14 skoleuger, der undervises.

HUSK! Forårskoncerten ligger onsdag d. 22.5.2019 kl. 16.30 - sæt allerede nu X i kalenderen.

Du kan altid skrive til kontakt@musikundervisning.dk, hvis du har spørgsmål ang. din musikundervisning. Du kan også ringe til Maria, på 25 94 45 23.
Sidste nyt
Malene har fået nyt job - desværre for os på OLF. Hun afløses af Annette og Birgit torsdag og Christian onsdag.
Casper har barselsorlov i dette semester og afløses af Jakob.

Odder lille Musikskole, Att. Trine-Lise Tvedebrink, Randlevvej 4, 8300 Odder